ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการ งานซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมงานเรียงหินใหญ่ยาแนว ซ่อมงาน Slop ถนนและวางท่อระบายน้ำ บริเวณนา นายสมพิษ จิรัตฐิติกาล หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง