ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการ งานเรียงหินใหญ่ยาแนว ซ่อมงาน Slop ถนน นา นายสมพิษ จิรัตฐิติกาล หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง