ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณหน้าบ้านนายโทน ฝักบัว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง