ชื่อเรื่อง : จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง