ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมทางข้าม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง