องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประกาศ เชิญชวนประชาชนผู้ใช้บริการ ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.คลองเกตุ (ITA ปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของอบต.คลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศ ปิดทำการสำนักงาน อบต.คลองเกตุ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo ประกาศ จัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คูคลองหรือสถานที่สาธารณะ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศ เชิญชวนประชาชนตำบลคลองเกตุร่วมประชุมประคมระดับตำบล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
photo การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
photo ประกาศ คำสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่องมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค โควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 839
find_in_page ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ จากผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ต้องออกเดินทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประกาศ ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลคลองเกตุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ประกาศ เชิญชวนประชาชนตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA อบต.คลองเกตุ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file ประกาศ กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
photo ประกาศ รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
photo ประกาศ รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3