องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ เชิญชวนประชาชนผู้ใช้บริการ ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.คลองเกตุ (ITA ปี 2565)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ ปิดทำการสำนักงาน อบต.คลองเกตุ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศ จัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คูคลองหรือสถานที่สาธารณะ ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เชิญชวนประชาชนตำบลคลองเกตุร่วมประชุมประคมระดับตำบล ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
photo ประกาศ คำสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่องมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค โควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 720
find_in_page ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ จากผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ต้องออกเดินทาง
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประกาศ เชิญชวนประชาชนตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA อบต.คลองเกตุ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศ กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
photo ประกาศ รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
photo ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
photo ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศ ห้ามทิ้งขยะ มูลฝอย ในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
photo ประกาศ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2