องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box กองคลัง
(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนุจรี สุทธิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางจำลักษณ์ ก่ำมอญ)
จนท.การเงินและบัญชี
(นางสาวสิริกัญญา ยืนยง)
ผช.พนง.จัดเก็บรายได้