messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายให้ฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายทองมา - บ้านนายสมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านหัวดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางรัก - ถนนทางหลวงชนบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (บริเวณแยกวัดหลวงไปทางบ้านคลองมะนาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 (สายนากำนันไร คำพุฒิ - นานายจ้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อซื้อตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ หนูน้อย ฟันดี ยิ้มสวย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจ้างทำอาหารและน้ำดื่ม (โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเชื่อม ความสัมพันธ์ ?วันท้องถิ่นไทย? ต้านยาเสพติด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2567) ระหว่างวันที่ 14 ? 15 , 18 มีนาคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ทดแทนฝาย มข.27 ฝายกำนันณรงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 6 (สายบ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 (บริเวณหลังวัดห้วยเจริญ ถึงนานายไพบูลย์ บุญโฉ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเชื่อมความสัมพันธ์ ?วันท้องถิ่นไทย? ต้านยาเสพติด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81 - 8680 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยรีสอร์ทอินดี้ ถึงร้าน ร.ต.อ.วีรวุฒิ เชียงน้อย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. (9 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยู.เอส.ที.ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ นมปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสงคราม จำปาขาว ถึงบ้านนางกัญญา จิรัตฐิติกาล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-1960 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จากบ้านนายรวม เกตุแก้ว ถึงบ้านนางดวงเดือน ดำขำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (10รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกหน้าบ้านผู้ใหญ่ประถม รั่วลี ถึงบ้านนายสุบัน อินทรัพย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสุนันท์ คำหวาน ถึงบ้านนายกล่อม พัดเงิน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๑-๘๖๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓ - ๒๗๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกวัดเขานมนาง ถึงร้านนายวิชัย เฉลิมวัฒน์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากบ้านนางสีดา กองแก้ว ถึงบ้านนางสาวคำมี หน่ายสุภาพ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนายหมู อินทชัย ถึงนานางบุญตา อินทชัย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก จากถนนทางหลวงชนบท ถึงไร่นายวิชัย ใจดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด. ๑๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง 24 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ๓๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเกษตรต้นฝายโคกกฐิน บริเวณนานายไพร ถึงนานายวิชัย บัวแดง (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
1 - 50 (ทั้งหมด 1118 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23