info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
play_arrow การมีส่วนร่วมของประชาชน
insert_drive_file เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมเข้าร่วมประชุมสภา อบต. ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file รายงานผลการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020