องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file สรุปผล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file คำสั่ง อนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 25-27 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5594
insert_drive_file ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file คำสั่ง อนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 18-20 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง และกำหนดวันสถานที่สอบ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
photo คำสั่ง เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ประเภทวิชาการ) ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ผังแสดงความก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file แผนอัตรากำลังคน 3 ปี พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file คำสั่ง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลให้ได้รับตามคุณวุฒิ ที่ ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ประกาศ ผลการสรรหาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file คำสั่ง รับโอนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 725
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานประเภทอื่น แทนตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1