info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร.036 441 041ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 45
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑,๒,๓,๙ สายสุรนารายณ์-คลองเกตุ-คลองมะนาว จากคอสะพานหมู่ ๒ ถึงนานายวินัย หมู่ ๙ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวยู พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก บริเวณหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ถึง คลองเกตุ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวยู พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก บริเวณหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ถึง คลองเกตุ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวยู พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก บริเวณหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ถึง คลองเกตุ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑,๒,๓,๙ สายสุรนารายณ์-คลองเกตุ-คลองมะนาว จากคอสะพานหมู่ ๒ ถึงนานายวินัย หมู่ ๙ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวยู พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก บริเวณหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ถึง คลองเกตุ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑,๒,๓,๙ สายสุรนารายณ์-คลองเกตุ-คลองมะนาว จากคอสะพานหมู่ ๒ ถึงนานายวินัย หมู่ ๙ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาธง ถึงป่ายูคา บริเวณตีนเขาธง ถึง ไร่นางสนุ่น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเขาแผงม้า ถึง โคกขี้เบ้า บริเวณสามแยกไร่นายชล สีไสยา ถึง ไร่นายบุญนาค บัวตา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาธง ถึงป่ายูคา บริเวณตีนเขาธง ถึง ไร่นางสนุ่น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาธง ถึงป่ายูคา บริเวณตีนเขาธง ถึง ไร่นางสนุ่น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed งานซ่อมแซมถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ ๑,๒,๓,๙ สายสุรนารายณ์-คลองเกตุ-คลองมะนาว จากคอสะพานหมู่ ๒ ถึงนานายวินัย หมู่ ๙ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed รางระบายน้ำ คสล.ตัวยู พร้อมฝาตระแกรงเหล็ก บริเวณหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ ถึง คลองเกตุ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed งานซ่อมแซมถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑.๒,๓,๙ สายสุรนารายณ์-คลองเกตุ-คลองมะนาว จากคอสะพานหมู่ที่ ๒ ถึงนานายวินัย หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed งานซ่อมแซมถนนคสล.โดยเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑.๒,๓,๙ สายสุรนารายณ์-คลองเกตุ-คลองมะนาว จากคอสะพานหมู่ที่ ๒ ถึงนานายวินัย หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมมถนนหินคลุกสายเกษตรคันฝ่ายโคกกระฐิน บริเวณนาดาบมิตร ถึง นานายสงพงษ์ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อจัดซื้อยางมะตอย (สำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อถังน้ำกลางพร้อมติดก๊อก ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน ๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๖รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในตำบลคลองเกตุ วางท่อระบายน้ำ บริเวณจุดที่ 1.นารอง จุดที่2. นาทองพูน จุดที่3.นาผู้ใหญ่เด่น หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมมถนนหินคลุกสายเกษตรคันฝ่ายโคกกระฐิน บริเวณนาดาบมิตร ถึง นานายสงพงษ์ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเกษตรคันฝ่ายโคกกระฐิน บริเวณนาดาบมิตร ถึง นานายสมพงษ์ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อลำโพงพร้อมไมล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายละเอียด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อจัดซื้อยางมะตอม (สำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บริเวณสายดงมัน ถึง บ้านนางประเสริฐ หูไว หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในตำบลคลองเกตุ วางท่อระบายน้ำ บริเวณจุดที่ 1.นารอง จุดที่2. นาทองพูน จุดที่3.นาผู้ใหญ่เด่น หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บริเวณจากถนน รพช. ถึงไร่นายวิชัย ใจดี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อจัดซื้อแอร์แบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายประชุมผู้ปกครองนักเรียนและป้ายประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างจัดจ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ถังกรองน้ำสนิมเหล็ก ขนาด?1.15. สูง 1.20 กรองน้ำได้ 30 แกลลอนต่อนาที พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างขออนุมัติจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อจัดซื้อยางมะตอย (สำเร็จรูป) จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
551 - 600 (ทั้งหมด 677 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
บุคลากรภายใน
1592154000 ผู้บริหารองค์กร
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020
นางสาวดาวรุ่ง นพรัตน์
นายก อบต.คลองเกตุ
ติดต่อ : 0655068020